بسیاری ازجوانان غیر اروپائی خواهان تحصیل دردانشگاه های آلمان هستند.تحصیل درآلمان اما مستلزم پیش شرط هایی است که توجه به آنها ضروری است.این نوشتار در برگیرنده برخی اطلاعات برای خواستاران تحصیل درآلمان می باشد . بدیهی است که این نوشتار کامل ودر برگیرنده تمام جزئیات نیست .طبق قوانین آلمان و بر اساس بند ۱۶ قانون اقامت،مقامات مسئول „می توانند “ به دانشجویان و داوطلبان تحصیل درآلمان اجازه اقامت در این کشور را بدهند.امّا ازآنجا که در متن قانون به روشنی از  „امکان“ دادن اجازه اقامت به متقاضی سخن رفته است تصمیم نهایی در این مورد در حوزۀ اختیارات مقام مسئول اداره اقامت می باشد. مسئولین فوق می توانند در چارچوب الزامات ورویه های دولت های قانون مدار“Rechtsstaat“ درهرمورد خاص قضاوت و ارزشیابی نموده وتصمیم بگیرند . بنا براین متقاضیان ودانشجویان خارجی ازحق بدون قید و شرط اجازه اقامت درآلمان برخوردار نیستند ، افراد مذکور مطابق قانون تنها از حق بررسی بیطرفانه وعادلانۀ تقاضای اجازه اقامت خود برخوردارند.ازاینروهمکاری سازندۀ متقاضیان درفرآیند تصمیم گیری وتصویب اجازۀ اقامت حائزاهمیت بسیاراست .در زیر به برخی نکات مهّم در این فرآیند اشاره شده است .

 

روادید دانشجویی (ویزا)

Studentenvisum

 

برای همه دانشجویان خارجی داشتن ویزای ورودی به آلمان الزامی است مگر دانشجویانی که شهروند یکی از کشورهای عضو جامعه اروپا ویا شهروند یکی ازکشورهای زیرمی باشند ، آندورا ، استرالیا، هندوراس، ایسلند،اسرائیل، ژاپن ، کانادا، کره جنوبی ، لیختن اشتاین ، موناکو، زلاندنو، نروژ، سن مارینو، سوئیس وایالات متحده آمریکا شهروندان کشورهای بالا ازامتیاز ورود آزاد به آلمان برخوردارند وبرای تحصیل دراین کشور تنها به اجازه اقامت نیازدارند. برای بدست آوردن اجازه اقامت می باید در طول سه ماه از تاریخ ورود به اداره اقامت محل سکونت خود مراجعه ودرخواست اجازه اقامت نمایند .برای دانشجویان دیگر کشورها داشتن روادید ورودی الزامی است. ازین روفرآیند دریافت روادید دارای اهمیت اساسی است . بنابرقانون ، روادید دارای نظام ویژه حقوقی است که درآن انواع متفاوت ویزا به دقت از یکدیگر متمایز شده اند، بنابر این نوع ویزا در بدو ورود به آلمان حائز اهمیّت ویژه است، روادید جهانگردی قابل تبدیل به ویزای دانشجویی نیست و تنها برای اقامت کوتاه مدت اعتبار دارد. برای اخذ ویزای دانشجویی می باید به نمایندگی های دولت آلمان در کشور خود مراجعه نموده وبا ارائه مدارک تحصیلی وسایر اسناد لازم در نخستین گام ثابت کنید که واجد شرایط لازم برای تحصیل در آلمان هستید.

پذیرش نامه ازیک دانشگاه و یا دیگرموُسسه های آموزشی هم ارز با دانشگاه

Zulassungsbescheid einer Hochschule oder einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung

 

 مهمترین پیش شرط گرفتن روادید دانشجویی ارائه پذیرش نامه از دانشگاه مورد نظر متقاضی است ، اخذ پذیرش نامۀ دانشگاهی در عمل بیشتر با دشواری همراه است. مدارک تحصیلی متقاضی می باید بر پایه نظام ارزشیابی آلمان هم ارز با مدارک تحصیلی ای باشد که در آلمان مجوز ورودی دانشگاه محسوب می شوند در اینصورت  متقاضیان به کسب پروانه یا مجوز ورودی دانشگاهی نائل می شوند (Hochschulzulassungsberechtigung ) . مجوز ورودی دانشگاهی پایه واساس پذیرش نامۀ دانشگاه مورد نظر متقاضی است. (Zulassungsbescheid)

مجوز ورود دانشگاهی (HZB) بر دو نوع است :

الف) مجوز عمومی که با در دست داشتن آن متقاضی می تواند در همه رشته ها به تحصیل بپردازد.

ب) مجوز ویژه که با در دست داشتن آن متقاضی می تواند با توجه به پیشینه تحصیلی خود در رشته های معینی به تحصیل بپردازد.

در مواردی ورود مستقیم متقاضی براساس پیشینه تحصیلی به دانشگاه های آلمان امکان پذیرنیست ، در اینصورت ورود به دانشگاه از مسیر کالج های آموزشی آلمان می تواند راه حلی مناسب برای متقاضی باشد .

متقاضی می باید دوره های آمادگی این موسسه ها را گذرانده وسپس درآزمون ورودی دانشگاه شرکت نماید .کالج ها وموسسه های آموزشی مانند پلی برای آشنا ساختن دانشجویان خارجی با فرهنگ دانشگاهی آلمان می باشند. این موسسه ها با برگزاری دروس آمادگی ویژه از سوی آموزگاران با صلاحیت دانشجویان را برای تحصیل دردانشگاه های آلمان آماده می سازند . به عنوان مثال در دوره های موسوم به M مواد درسی مربوط به رشته های پزشکی ، زیست شناسی ، و داروسازی ودر دوره های موسوم به T مواد درسی متناسب با رشته های ریاضی، علوم طبیعی ، ویا رشته های فنی تدریس می گردند. به منظور تعیین سطح معلومات ، داوطلبان ورود به کالج ها می باید در یک آزمون ورودی شرکت نمایند . پذیرش در یک کالج برای اخذ روادید (ویزا) آلمان کافی است .شهریه کالج ها برای هرترم حدود  ۲۰ تا۵۰ یورو می باشد.از آنجا که کالج ها در ایالت(Nordrhein Westfalen)  تعطیل شده اند داوطلبان ورود به دانشگاه های این ایالت می بایست یا با ابتکار شخصی، خود را برای آزمون ورودی دانشگاه آماده سازند ویا به یکی از موسسه های آموزشی خصوصی مراجعه نمایند .شرکت درآزمون ورودی دانشگاه در ایالت (Nordrhein Westfalen)  هنوز امکان دارد.

درادامه با اشاره به نمونه ایران موارد گوناگون اخذ مجوز ورود به دانشگاه توضیح داده شده است.

یک متقاضی ایرانی ورود به دانشگاه که دارای مدارک تحصیلی زیر می باشد:

مثال۱) متقاضی دارای دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۵و مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی (از سال۲۰۱۱ به بعد) این متقاضی سابقه تحصیل در دانشگاه های ایران را ندارد چنین فردی دارای حق ورود به کالج ها می باشد، البته این حق محدود به رشته ای است که با سابقه تحصیلی وی همخوانی داشته باشد.

مثال۲) متقاضی دارای دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۸ و مدرک دوره پیش دانشگاهی (از سال۲۰۱۱به بعد)، تحصیل موفقیت آمیز یک ساله در یکی از دانشگاه های ایران چنین فردی حق ورود به دانشگاه وتحصیل دررشته متناسب با سوابق تحصیلی خود را دارد .

مثال۳) متقاضی دارای دیپلم ۴ ساله متوسطه و مدرک قبولی در کنکور دانشگاهی ایران که هنوز تحصیلات دانشگاهی خود را آغاز ننموده است. چنین فردی مانند نمونه نخست از حق ورود به کالج برخوردار است .

مثال۴) متقاضی دارای دیپلم۴ ساله متوسطه ومدرک قبولی در کنکور دانشگاهی ایران که علاوه بر این فرد مذکور دارای حداقل یکسال تحصیل موفقیت آمیز دردانشگاه میباشد چنین فردی حق ورود مستقیم به دانشگاه های آلمان وتحصیل در رشته مربوطه می باشد .

نمونه های بالا نماینگر تعدد موارد و شرایطی هستند که تمایز میان آنها برای متقاضیان چندان ساده نمی باشد .

درخواست نامه های پذیرش دانشگاهی می باید پیش از پایان موعد رسمی ارسال گردند . پایان موعد درخواست نامه ها برای شروع در ترم های زمستانی معمولا ۱۵جولای و برای ترم های تابستانی ۱۵ ژانویه می باشد .

منابع تامین مالی در دوران تحصیل (توان مالی)

Finanzierungsnachweis

متقاضی می باید با ارائه مدارک مربوطه ثابت کند که توان مالی برای اداره خود در مدت زمان تحصیل را دارا می باشد .طبق پاراگراف۵ ماده یکم قانون اقامت درآلمان می بایستی متقاضیان تحصیل در آلمان توان اداره مالی خود را داشته باشند . تامین هزینه های مالی برای اولین سال اقامت درآلمان درحال حاضرمبلغ  ۸۶۴۰ یورو (ماهانه ۷۲۰ یورو) درآمد ویا دارایی برای اولین سال اقامت درآلمان ضروری می باشد . احتمال درخواست بیش ازمبلغ فوق ازطرف مقامات مسئول وجود دارد .

لطفا دراین رابطه برای کسب اطلاعات بیشتربا مقامات سفارت آلمان در کشورتان تماس بگیرید !!!!

وجوه دیگر تعهدات مالی از قرارذیل می باشد:

الف ) ارائه اسناد یا مدارکی که دال بر درآمد خود یا دارائی کافی خانواده باشد.

ب ) ضمانت فردی که مقیم آلمان باشد وبتواند با ارائه مدارک مالی کافی به مسئولان اداره خارجیان در آلمان ، هزینه تأمین مالی شما را بعهده بگیرد (پاراگراف ۶۸ قانون اقامت آلمان).

پ ) سپردن وجهی درحساب بانکی که در دسترس شما قرارنداشته باشد.

ت ) بورس تحصیلی از طرف موسسه ای معتبر.

ث ) تأمین هزینه تحصیلی طبق قوانین کمک تحصیلی درآلمان (بورس تحصیلی)

مواردی که برای متقاضیان ازایران توسط سفارت آلمان در کشور مبدأ (ایران) تأیید میشود به شرح زیر میباشد :

۱) داشتن مبلغی معادل ۸۶۴۰ یورو در حساب بانکی خود درایران مبلغ فوق را مسافرمی بایستی همراه خود به آلمان برده و پس از افتتاح حساب بانکی در آنجا به آن حساب واریز نماید(حسابی که مسدود خواهد شد)

۲) ضمانت فردی که مقیم آلمان باشد، فرد مذکور باید با ارائه مدارک قانونی توان مالی خود را ثابت نموده تا در صورت لزوم از عهده تعهدات خود برآید .

۳) ارائه سند تأمین مالی (بورس تحصیلی) از طرف موسسات آلمانی – اروپایی ویا وزارت آموزش وپرورش وتحقیقات در ایران . فردی که مشمول مزایای فوق می گردد می بایست برنامه دقیقی برای اداره هزینه های خود درنظرداشته باشد( برای مثال هزینه های جنبی از قبیل هزینه نام نویسی وغیره برای هرترم )

معمولا تحصیل دراکثرموسسات دانشگاهی درآلمان برای اولین رشته تحصیلی رایگان می باشد ، فقط برای شروع هر ترم مبلغی حدود۵۰الی۸۰ یورو می بایست پرداخت شود.همچنین دانشجویان می توانند برای هر ترم بلیط  وسایل نقلیه مناسب دریافت کنند ، که بهای آن دردانشگاه های آلمان نوسان دارد. دراین رابطه می توانید قبلا اطلاعات لازمه را از مسئولان کسب نمایید .

بیمه پزشکی

Krankenversicherung

 برای نام نویسی دردانشگاه های آلمان موظف به  ارائه کارت بیمه پزشکی خود می باشید .درواقع دانشجویان بایستی قبل ازعزیمت به آلمان خود را نزد یک بیمه تائید شده از طرف مقامات آلمان بیمه نمایند. در این رابطه می توانید از بیمه شخصی خود کسب اطلاع نمائید. بیمه شما می تواند ازارتباطات وقرادادهای حقوقی مابین بیمه های کشور مبدأ وبیمه های آلمان شما را مطلع نماید. پس از ورود به آلمان برای بیمه کردن مجدد خود لطفا با مسئولان موسسات دانشجویی تماس گرفته وازتوصیه وراهنمائی آنها استفاده نمائید.

توجه ! انواع بیمه ها در آلمان :

در آلمان ۲ نوع بیمه وجود دارد موسسات بیمه های قانونی (دولتی) وبیمه های خصوصی . دررابطه با بیمه های خصوصی کمال احتیاط را رعایت کنید ، چرا که اگر یکبار نزد این بیمه ها بیمه شوید دیگر نمی توانید ازبیمه های قانونی (دولتی) که تعرفه های آنها بمراتب مناسب تراست استفاده کنید.( تعرفه بیمه های قانونی بر مبنای درآمد شخصی بیمه شونده تعیین می گردد.)

دارا بودن گذرنامه معتبر برای گرفتن ویزا ضروری میباشد.

 

تسلط به زبان آلمانی

Deutschkenntnisse

 

با توجه به اینکه دراکثردانشگاه های آلمان ، به زبان آلمانی تدریس می شود دانشجویان خارجی باید بقدرکافی به زبان آلمانی تسلط داشته باشند.دانشجویان خارجی قبل از ثبت نام بایستی در آزمون زبان شرکت کنند .

این آزمون از دو طریق مختلف میسر میباشد .

طریقه اول DSH :  آزمون برای ورودی به دانشکده های آلمان برای خارجی ها که با علامت اختصاری DSH مشخص شده .این آزمون فقط درآلمان و دراکثر دانشکده ها امکان پذیر است .

طریقه دوم Test Daf:  این تست را می توانید در موسسات انستیتوگوته در کشورمبدأ انجام دهید . این تست در۹۰ کشورمختلف از طرف موسسات زبان آلمانی انستیتو گوته عرضه می گردد . قابل به ذکر است که این آزمون در این موسسات رایگان نمی باشد .

در ضمن گرفتن ویزا برای شرکت در کلاسهای زبان آلمانی در آلمان میسرمی باشد . شرایط لازمه آن شرکت حداقل۲۰ساعت در هفته درکلاسهای معتبرآلمانی در آن کشور می باشد . لازم به تذکراست که این نوع ویزا فقط برای شرکت کلاسهای زبان می باشد وبرای ادامه تحصیل درآلمان معتبرنیست . اگر شرکت شما درکلاسهای زبان بخاطر دریافت ویزا برای تحصیل درآلمان می باشد بهتر آن است که ازابتدا آن را صریحا اعلام کنید.

ویزای تحصیلی

(Studienbewerbung)

اگر درخواست شما ازطرف موسسات دانشگاهی پذیرفته نشد،می توانید تقاضای ویزای تحصیلی نمائید لازمه این نوع ویزا داشتن مدارک تحصیلی عالی با نمرات خوب می باشد این مدارک شمارا محق برای ورود به دانشگاه ها وکالج های آلمانی می کند .مدت ویزای تحصیلی برای ورود به دانشگاه ها وکالج ها معمولا ۳ماه می باشد که می تواند تا ۶ ماه تمدید شود. لازمه تمدید این نوع ویزا مدرک دریافت قبولی از دانشگاه ویا کالج می باشد .

در خاتمه شما می توانید ازطریق ارتباط با ما از راهنمایی ها وتوصیه های حقوقی مشاورین ما در خصوص مهاجرت بهره مند گردید .

TEL:    ۰۰۴۹-۲۳۱-۹۴۱۵۷۰۷۰

FAX:     ۰۰۴۹-۲۳۱-۹۴۱۵۷۰۷۱

MOB:    ۰۰۴۹-۱۵۱-۱۱۱۶۵۰۷۱

Email:  RECHT@WANAKI.DE

CategoryAllgemein

© 2022 KANZLEI WANAKI

logo-footer

Datenschutzinfo