بسیاری ازجوانان غیر اروپائی خواهان تحصیل دردانشگاه های آلمان هستند.تحصیل درآلمان اما مستلزم پیش شرط هایی است که توجه به آنها ضروری است.این نوشتار در برگیرنده برخی اطلاعات برای خواستاران تحصیل درآلمان می باشد . بدیهی است که این نوشتار کامل ودر برگیرنده تمام جزئیات نیست .طبق قوانین آلمان و بر اساس بند ۱۶ قانون…

– Zur deutschen Version dieses Artikels Many young people living outside of Europe decide themselves for a study in Germany. There are many preparations necessary after this decision, which you have to meet as an international student. This contribution is made for you, but it is not complete. According German rights, a foreign student is…

– To the english version of this article Viele junge Menschen außerhalb Europas entscheiden sich für ein Studium in Deutschland. Mit dieser Entscheidung sind sehr viele Vorbereitungsmaßnahmen verbunden, die Sie als international Studierender zu treffen haben. Dieser Beitrag stellt einige Informationen für Sie als Interessenten bereit, die jedoch  keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Nach deutschem Recht…

Herzlich willkommen auf meiner neuen Website! Hier werden in Zukunft interessante Artikel und News rund um die Themen meiner Arbeitsgebiete erscheinen.

© 2015 KANZLEI WANAKI

logo-footer